Shoot 同人屋

I love it when you play Shoot.

玖喵与狗柒:

日常条漫014【锤锤吃糖记】
这应该会是一个系列😀😀😀
(李四:身价不如一条狗…)

雲惻:

诈尸了诈尸了……)
不挤明天520的车啦,提前发…。
第一次摸肖根的鱼,马马虎虎的产物。
姿势有参考,半临摹!有参考有参考有参考!!重说三。
那么肖根,夕阳红9999999啦!
求小红心,爱你们quq

靛蓝菌:

【授权转载】

推主昵称fugi,账号为zinc_park。

source:https://twitter.com/zinc_park/status/857227353298092033

https://twitter.com/zinc_park/status/861108679189315584


-------------------------------


fugi的POI同人图转载目录


授权及fugi五张肖根作品见:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_60b1fe6

情人节短漫及小撒分队:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_60b2002

肖根拥吻:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_683ca52

肖根床戏:被乐乎屏蔽,放在微博了,点这里

根总&金毛:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_6bc389f

肖根牵手耳语:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_6be867c

TM小队全员兽人化:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_6d77b15

肖根性转:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_6dd12c7

掩面哭泣的大锤:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_6e7516c

哭泣的根妹&暖锤:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_6f16f90

大锤闻根妹发香:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_752b0ba

肖根送花:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_7aaec35

肖根床戏后续短漫http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_7bdde53

肖根依偎http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_7bddec6

Roothttp://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_83598e3

眼镜肖根:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_86c0217

关于肖根的草稿图:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_8cf4f86

肖根短漫草稿图:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_8d5ee9c

肖根之吻:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_8dcf4e2

衬衫锤&连帽卫衣根调情:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_8fb72ce

短漫之根总的调教:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_905cdc1

fugi试印的一页肖根漫画:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_99189f6

肖根的服装设定及身高差:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_98fd707

关于Root的睡衣的测试题1http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_9a9f1cd

关于Root的睡衣的测试题2http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_9db227d

fugi做的关于肖根的笔记:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_9dc7434

很甜的肖根短漫,大锤脑补满分:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_9f34328

黑化锤调戏根总:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_a501f4c

特工组穿着内衣处理任务&肖根调情:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_a856a0f

肖根舌吻:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_a8b5a1a

如何拯救被洗脑的大锤&肖根拥抱:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_abbac84

大锤嘟着嘴双手按着根妹的脸想吻她http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_ad13353

“还要什么同人”根妹暗爽脸:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_ae91525

根总诱拐小锤回地铁基地:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_aefde69

504的大锤:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_b09bb63

508的大锤:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_b1e4a19

511在公园玩的大锤http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_b501bd6

军装肖根:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_b61ff90

肖根捧脸对视:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_c47bc50

蕾丝锤对Root说Please:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_c5fc9b1

"Please"的后续:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_c69e83f

Shaw咬Root的耳朵:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_ccb0abb

Root让Shaw穿了猫睡衣:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_ce03b86

睡衣锤靠着电脑根:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_ce03b9c

醉酒根靠在礼服锤背上:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_cf95696

Shaw为Root涂口红:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_d095b39

根攻:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_d3aeaf1

肖医生的医嘱:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_d3db27d

暖锤送生日礼物给Root:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_d4811a8

Root撩锤不成反被撩:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_d65421f

小锤收到圣诞礼物:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_d6b492b

肖根床戏:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_d879b56

少年John和小锤:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_da63c81

肖根公主抱草稿:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_dc2dc3b

四叔和锤锤低头向宅总道歉:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_de23baf

在看Shaw看电影的Root:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_dfc799a

肖根看电影后续:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_e151148

等着收情人节巧克力的Shaw和假装没看到她的Root:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_e3bfd55

肖根共进一餐,相视而笑:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_e508ba2

Shaw靠着Root的肩膀睡着了:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_e86f998

“看电影”的背景故事:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_eb95df6

找房子:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_ef90ed5

天使根&魔鬼锤:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_f043823

关于Root的小肚子:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_f5211bc

青梅竹马AU:http://indigo5a2z.lofter.com/post/1d0393b6_f5211c3

JILL³:

停更前最后一发。
之前点过的梗我已经记下来。
脑子很乱。
就这样。

君生虚糜:

阿根脑中小剧场实行失败系列,浪面怂心根设定太好玩了哈哈哈哈哈哈哈哈,最后还是得老司姬出马(,,•́ ؎•̀,,)

JILL³:

(今晚是给小B)

画错了编个年龄上去掩饰

玖喵与狗柒:

日常条漫013【抢人头的后果】
抢了人头的根妹,暴跳如雷的锤锤能否放过她?
无限大甩卖的根妹,背后暗藏着什么样的阴谋?
锤锤的数学那么好,这次她能否像上次吃桃子般机智?
锤真的是李四失散多年打死不认的亲生女鹅吗???
这是一场胜负难分的战♀争
各位赌谁胜呢😏😏😏